Vad är feminism?

Feminism handlar i grund och botten om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter i samhället. Det berör socialistiska, politiska och ekonomiska rättigheter. Ibland fastnar debatten i att tjejer ska få tycka om däck och fälg och killar få gilla dockor, men det är mycket mer än så. Lika löner och möjligheter inom arbetslivet är en viktig fråga som drivs av dagens kvinnorörelse. Begreppet kvinnorörelse myntades i början av 1900-talet, men själva konstellationen där kvinnor kämpar för sina rättigheter kan spåras hela vägen till 1700-talet. Det är inte bara kvinnor som kan vara feminister utan också killar, alla som tycker att båda könen ska ha samma rättigheter kan stolt kalla sig för feminist. Alla kan i vardagen bidra till en mer feministisk värld genom att se till den enskilda personen och inte till könet, ett exempel är att en tjej kan mycket väl jobba i en verkstad.

(Visited 1 times, 1 visits today)