Sveriges jämställdhetsminister

Stefan Löfven utsåg världens första feministiska regering. Då var det inte oanat att frågor om jämställdhet mellan könen äntligen skulle få ta större plats som en avgörande fråga inom svensk politik. Den sittande regeringen arbetar aktivt för jämställdhetsintegrering inom alla landets departement och myndigheter. Den minister som har högst ansvar för implementeringen av relaterade förslag, satsningar och planer är Sveriges jämställdhetsminister Åsa Regnér. Till posten som jämställdhetsminister tog Regnér med sig ledarskapserfarenhet från sitt ämbete som generalsekreterare hos RFSU och även lång erfarenhet från barn- och äldrefrågor. Som minister ansvarig för jämställdhet tacklas Åsa Regnér med stora beslut kring förbättrad lönekartläggning, att uppnå lika sysselsättningsgrad för män och kvinnor, en jämt uttagen föräldraförsäkring och ett avskaffat vårdnadsbidrag. Ökad jämställdhet på arbetsmarknaden ska även i framtiden bidra till ett bättre klimat. Idag är koldioxidhalten i atmosfären 400 miljondelar. En markant ökning till 180 år av industriell revolution som vid den senaste mätningen resulterade i 317 miljondelar. I den här takten ökar koldioxidhalten över hundra gånger snabbare än någonsin tidigare. Hur ska jämställdhetspolitiken hjälpa till att skapa framtidens nya hållbara lösningar?

(Visited 48 times, 1 visits today)