Rösträtt i Sverige

En grupp kvinnor för kvinnlig rösträtt i Sverige

Trodde du att allmän rösträtt i Sverige alltid sett likadan ut? Faktum är att den historiskt sett är ganska ny och förr i tiden innebar olika begränsningar. Kvinnlig rösträtt infördes exempelvis så tidigt som på 1700-talet men omfattade bara vissa kvinnor. Men 1772 avskaffade borgarståndet kvinnors rätt att rösta i riksdagen. Vid slutet av 1800-talet var rösträtt i Sverige bara få grupper förunnat, och gällde inte heller vid alla val. Vid prästval kunde kvinnor rösta endast om de var gifta. Efter den våg av revolutioner som skakat första världskrigets Europa fick kvinnor rösträtt igen 1918. Men trots att man nu infört den allmänna och lika rösträtten så innebar den fortfarande begränsningar. För att rösta vid riksdag och kommun skulle man ha fyllt 23 år och ha betalat kommunalskatt. Man fick inte ha fått socialbidrag, då kallat understöd, under en längre tid eller ha varit straffad, vilket då ledde till att man förlorade sin rösträtt. Först 1989, när omyndigförklaringen avskaffades, såg rösträtten ut så som vi känner igen den idag.

(Visited 129 times, 1 visits today)