Misshandlade kvinnor

Att läsa i tidningar idag innebär nästan alltid att du får ta del av hemska och tråkiga nyheter, så som krig, våld, terrorism och olyckor. En form våld som man tyvärr kan läsa om relativt ofta, men som också är mer utbredd än vad du kanske tror är kvinnomisshandel. Idag misshandlas många kvinnor utan att det polisanmäls, vilket innebär att siffran förmodligen är betydligt högre än den vi kan ta del av i media och andra sammanhang. Om du eller någon i din närhet råkar ut för våld i nära relation kan man vända sig till vårdcentral eller närmaste socialkontor. På kommunens hemsida brukar det finnas mer information om var du kan vända dig. Vi får hoppas på att landets socionombemanning ökar, så fler kvinnor kan få den hjälpen de verkligen behöver. Detta är ett enormt viktigt område!

Kvinnomisshandel i Sverige

(Visited 1 times, 1 visits today)