Liberal feminism

Liberal feminism

Under valet 2014 gjorde partiet jag röstar på, Folkpartiet, reklam för Feminism utan socialism. Det kritiserades självklart från personer med ett ideologiskt hemmahörande i det socialistiska spektrumet. För mig är det lika självklart att feminism är bäst när den är liberal. Vi liberaler kämpar för människors rättigheter och har gjort det sedan ideologin föddes. Redan på 1600-talet började vår historia i att kämpa för kvinnors lika rättigheter.

Däremot kan jämställdhet enligt mig inte uppnås helt genom tvång. Det offentliga har ett stort ansvar för att föregå med gott exempel, till exempel genom att arbeta med att kvinnor ska ha hälften av posterna som chefer inom en kommun. Vi blir dock ett jämställt land först då människor på eget bevåg väljer att anställa lika många kvinnor som män, baserat på kompetens och utan glastak som stoppar.

Vi tror också på att förbättra arbetsvillkoren för kvinnor. De ska kunna arbeta heltid om de vill. Fler företag ska kunna startas upp inom de sektorer som idag är kvinnodominerade. Genom att släppa fram fler kvinnor kommer förhållandena att förändras. Jag håller helt med Martin Ådahl (c) som under valrörelsen menade att det är förminskande och kränkande att kalla egna företagare för ”tjänstefolk”.

I ett liberalt samhälle är vi fria att lyckas. Det offentliga ska hjälpa människorna i ett land med det. Feminism är inte enbart till för kvinnor, det handlar om att göra oss av med de könsnormer som håller oss alla tillbaka. Pojkar som har problem i skolan på grund av en antipluggkultur är en av vinnarna i det arbetet. Den liberala feminismen vill hjälpa dem att ta tillvara på sina talanger och lyckas, likväl som att vi inte vill hindra de ”duktiga flickorna” att gå vidare.

Feminism handlar om frihet, att få vara den du är och välja det liv du vill leva. Att lyckas med en karriär som är rätt för dig. Liber betyder fri och liberala politiker kommer alltid att arbeta för frihet. För alla.

(Visited 46 times, 1 visits today)