Kvinnors rättigheter= mänskliga rättigheter

Kvinnors rättigheter är exakt samma sak som mänskliga rättigheter. Detta gör det naturligt att de inte ska utsättas för misshandel.

Tyvärr ökar antalet anmälningar om kvinnovåld och kvinnomisshandel i hemmet under semestermånaderna. Detta eftersom det är svårare för kvinnan att undvika sin misshandlare.

Till misshandel räknas både fysisk och psykisk misshandel. Om du utsätts eller vet någon i din närhets som utsätts för misshandel så be dem kontakta Brottsofferjouren eller Kvinnofridslinjen.

Kvinnorfridslinjen nås på 020-50 50 50 dygnet runt alla dagar i veckan. Man kan vara helt anonym när man kontaktar dem och det kommer heller inte synas på telefonräkningen att samtalet gjorts.

Personer som bli utsatta för misshandel har oftast skurits av från sitt umgänge av sin misshandlare vilket gör att de är väldigt ensamma och utelämnade i sin situation. Därför är det extra viktigt att våga sträcka ut handen och be om hjälp.

Ingen ska utsättas för varken psykisk eller fysisk misshandel!

kvinnormisshandel

(Visited 102 times, 1 visits today)