Kvinnor som egenföretagare

En vanlig uppfattning är att män är mer lämpade för att starta eget företag än vad kvinnor är, men det är bara samhällets strukturer som hindrar kvinnor att i lika hög grad starta eget. Vill man till exempel som kvinna ha familj och barn så är det lätt hänt att man väljer bort möjligheten att starta ett företag. Samtidigt tänker många män att det nog löser sig och hoppas på att kvinnan kan stanna hemma. Men det finns smarta verktyg som kan göra det smidigare att driva eget, ett tips är att ta reda på mer inof om billing, för att effektivisera affärsverksamheten och få vardagen att gå ihop.

Affärskvinnor i möte

(Visited 1 times, 1 visits today)