Kvinnor, glöm inte ekonomin!

Många kvinnor litar alldeles för mycket på sina män när det kommer till ekonomi och sparande. Detta var kanske vanligare förr men det är fortfarande en allt för vanlig företeelse. Det är oftast mannen som tar hand om betalning av räkningar, ser till att det finns bra försäkringar och har kontakt med banken när det gäller lån och så vidare. När det kommer till sparande ser man ofta att det finns ett gemensamt sparande och det är naturligtvis bra. Förutom detta har mannen ofta ett privat sparande som kvinnan kanske inte ens känner till. Här är det upp till oss kvinnor att bli lite bättre och ta ett större ansvar för vår egen ekonomi. Hur många kvinnor är det inte som står helt handfallna efter en skilsmässa eller ett dödsfall? Att ta ansvar för sin egen ekonomi och spara pengar inför framtiden är ett ansvar som borde vara gemensamt när man lever i ett modernt förhållande. En positiv trend är dock att dagens unga kvinnor blir mer och mer självständiga och förstår vikten av att ta hand om sin ekonomi.

En rosa spargris

(Visited 1 times, 1 visits today)