Jämställda länder – större könsskillnader

Könsskillnaderna borde minska vartefter jämställdheten ökar men det gäller inte alltid. När det gäller utbildningar inom yrken som är mansdominerade har det visat sig att i länder som Sverige är det färre kvinnliga sökande till bland annat ingenjörslinjer jämfört med Algeriet. Detta kan ha att göra med att i länder där jämställdheten är hög har folk lättare för att bejaka sina könsidentiteter. Enligt forskarna är det de biologiska skillnaderna som kommer fram. Den sortens forskning är dock farlig för feminismen och risken finns att man halkar tillbaka i gamla tankemönster. Det finns skillnader mellan könen men de individuella skillnaderna är dock större. Generellt sett är män starkare än kvinnor på grund av att de har mer muskelmassa. Kvinnor kan däremot vara mer uthålliga. När jag hittade några matgrupper som skulle passa hemma hos mig valde jag en där stolarna var ganska tunga. Jag fick hjälp att bära upp dem av en muskulös kille men det var han som började flåsa av utmattning först.

En man som tränar med hantlar

(Visited 1 times, 1 visits today)