Grenar inom feminismen

Grenar inom feminismen

Det finns olika inriktningar inom feminismen. Faktiskt finns det ett myller av olika åsikter kring vad feminism betyder, precis som det finns många tolkningar av andra ideologier. Det är vanligt att skilja på likhetsfeminism och särartsfeminism.

Enkelt uttryckt handlar det om vi som människor ses som lika eller olika. Likhetsfeminister menar att vi är lika, kvinnor som män. Alla är vi människor. Statistiskt sett är män generellt fysiskt starkare än kvinnor, även om det finns undantag, som det alltid gör. Det finns också några andra biologiska skillnader som du säkert känner till.

Det som är mest avgörande för vår funktion är faktiskt inte våra gener (XX eller XY) utan vår hormonbalans. Kvinnor har högre halter av östrogen och män har högre halter av testosteron. Det avgör dock i väldigt liten grad vilka sysslor vi klarar av. Män kan, hör och häpna, lära sig att dammsuga precis lika väl som kvinnor. Likhetsfeministerna tror att uppfostran avgör vilka förmågor vi utvecklar i mycket högre grad än könsidentitet. Det är också den absolut vanligaste grenen av feminism i Sverige idag och den jag själv befinner mig inom.

Särartsfeminister menar att vi är olika men lika värda. Kvinnor är bättre på att till exempel ta hand om barn och män är bättre på att se helheter, till exempel. De här förmågorna ska värderas lika högt och kvinnor och män kompletterar då varandra i samhället.

En annan gren som är relativt ovanlig men som diskuteras mycket idag är radikalfeminismen. Den anklagas bland annat för att vara manshatande och transfobisk. Ideologin handlar mycket om patriarkatets stora påverkan på vårt samhälle. En del påståenden inom radikalfeminismen, som att vaginalt samlag är ett uttryck för patriarkatet och lesbiska förhållanden är att föredra, är verkligen radikala och för mig med många andra underliga. Andra, som att vi behöver arbeta aktivt mot våld i nära relationer, håller nog de flesta med om. De flesta feminister idag håller inte med om mycket av radikalfeminismens teser. Däremot är det självklart en gråskala i åsikter även inom denna inriktning.

(Visited 209 times, 1 visits today)