Feminism i världen

Även om jag inte anser att Sverige till fullo är jämställt, och vet att Sverige inte ens är allra bäst i världen (men tillhör det absoluta toppskicket), så har vi ändå en fantastiskt bra situation i jämförelse med de allra största delarna av världen. Kvinnor tillåts inte att arbeta eller utbilda sig. De utsätts för omskärelse som innebär att de riskerar döden och utsätts för livslångt lidande. Unga flickor blir bortgifta i ung ålder och förväntas lyda sin man. Samtidigt vet vi att ett av de absolut bästa sätten att få ett land att utvecklas är att ge kvinnor tillgång till utbildning. Mikrolån som låter kvinnor starta sina egna företag genererar stora vinster, inte bara för dem själva utan även för landet i stort.

Samma principer gäller när vi vill förbättra Sverige ytterligare. Arbeta bort glastak och förenkla företagande är feministiskt arbete. Ute i världen är det självklart ännu viktigare eftersom situationen där också är värre. Morgnar när jag vaknar på dåligt humör brukar jag läsa om hur mikrolån till kvinnor har förändrat deras liv och lokalsamhällets förutsättningar. Deras döttrar får en förebild, familjen får pengar till att skicka dem till skolan och kunskapen om företagandet kan ärvas tillsammans med ekonomiska förutsättningar att följa i förälderns fotspår. Det ger mig hopp och påminner mig om att världen trots allt blir bättre.

Om feminismen ska slå igenom är det dock inte bara kvinnorna som behöver ställa sig upp och kämpa för sina rättigheter. Det måste männen också göra. Övertygade manliga feminister är ett avgörande steg för den fortsatta utvecklingen. Om du tror att detta ger dem nackdelar har du fel. Även män sitter idag fast i könsnormer som begränsar dem. Ett väldigt bra exempel är dagens situation i skolan för pojkar. Ett annat exempel är att gifta män statistiskt sett mår bättre än ogifta vilket kan bero på att män, återigen statistiskt sett, har färre nära vänner de kan prata om allvarliga saker med.

Här kan du se det vackra talet Emma Watson höll på temat inför kampanjen He for She.

(Visited 456 times, 1 visits today)