Är Sverige jämställt?

Under historiens gång har feminismen råkat ut för så kallade ”backlashs” när den ifrågasatts. Efter detta har den återkommit starkare, med mer energi och med ännu bättre och mer genomarbetade agendor. Jag skulle nog kunna säga att vi just nu genomlever en backlash. Människor vill inte kalla sig feminister eftersom det fått en negativ klang. Så kallade ”jämställdister” och ”ekvivalister” protesterar mot feminismen.

Har feminismen gått för långt? Är Sverige redan jämställt? Nej. Inte så länge det finns fler VD:ar som heter Johan än det finns kvinnor i Sveriges styrelser. Inte så länge våld mot kvinnor fortsätter vara ett stort problem. Inte så länge en hårig armhåla under en melodifestival blir lika stora nyheter som låtarna som deltar.

Molly Sandens video till låten ”Freak” visar också på detta. I Sverige har den framhållits som ett modigt och fint steg (i USA var de chockade) eftersom Molly vågar visa upp sin helt normala kropp. Så länge det ses som modigt att visa en kropp som inte är ”modellsmal” behöver vi arbeta med normerna i vårt samhälle.

Det är fortfarande så att vi får höra att män ”hjälper till” när de städar hemma och ”är barnvakt” när de tar hand om sina egna barn. Normerna visar alltså fortfarande på att kvinnorna, som fortfarande tar största ansvaret för familjen, också bör göra det. De beskrivs också ofta som ”projektledaren” som har ordning på när matsäck ska med på förskolan och vilken tid föräldramötet är. Kvinnor som börjar arbeta är dåliga mödrar och de som stannar hemma är bakåtsträvare, ett klassiskt exempel på dubbelbestraffning.

Varje dag läser jag sexistiska skämt som fortfarande anses vara roliga. Det är även kvinnor som delar dessa på Facebook och tycker de är roliga. Även om samhället går in och talar om att Sverige ska vara ett jämställt land är det här vi måste börja. Samhället är människorna och de kan inte tvingas att bli jämställda. De måste övertygas om att det är det bästa valet.

(Visited 86 times, 1 visits today)