Abort i Sverige

 

Abort i Sverige

Sverige har varit lagligt sedan 1938. På den tiden var det tillåtet att göra abort om barnet utgjorde en fara mot kvinnans liv eller om det fanns en övervägande risk att barnet skulle få mycket allvarliga skador eller sjukdomar. Även i fall där kvinnan blivit gravid i samband med exempelvis våldtäkt var det lagligt att göra abort i Sverige i början av vår lagstiftning. Den nuvarande abortlagen i Sverige kom till under 70-talet och är en utökning av den första lagstiftningen. Alla kvinnor i Sverige har rätt till abort, oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Om du vill genomföra en abort behöver du inte förklara varför, argumentera eller bli ifrågasatt. Man kan göra en abort upptill 18 veckor efter graviditeten, efter det måste man ansöka om ett speciellt tillstånd från det Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen. Man kan då bli beviljad en abort om man exempelvis är väldigt ung, har problem med droger eller har medicinsk problematik.

(Visited 104 times, 1 visits today)